طلبه نوشت
مرگ بر آمریکا

یکشنبه 2 تير 1398

مرگ بر آمریکا

من می گویم: وقت آن نرسیده است و هرگز نخواهد رسید؛ به کوری چشم دشمنان؛ ما بیشتر از هر زمان دیگری شعار ” مرگ بر آمریکا“ را سر خواهیم داد. چرا که شعار ”مرگ بر آمریکا“ را خدا به وجود آورده است. دین اسلام درستی این شعار را ثابت نموده است.

این روزها بازار مذاکره بالا گرفته و خیلی ها که درک درستی از آموزه های دینی ندارند. یا بهتر بگویم حرف خودشان را به زبان دین می زنند.بحث مذاکره و سازش رو پیش می کشند.

متاسفانه هر روز هم به تعداد چنین افرادی اضافه میشود. منطق شان هم این است که از بس ”مرگ بر آمریکا“ گفتید که هر چه بلا و مشکل بود سر مملکت خودمان آمد.

یکی نیست به این ها بگوید؛ که ای بی انصاف ها! اتفاقا وضع و اوضاع کشور عزیز ما ایران با این همه کارشکنی ها و زد و بند ها خیلی هم بهتر و عادی تر از کشور های اروپایی هست و خواهد بود.

اما متاسفانه این حقیقت را غربی ها بهتر از ما می دانند و سعی می کنند هر طور که شده کشور ما را هم مثل کشور های خودشان ناامن کنند.تا به حال به هر دری زده اند دست از پا دراز تر برگشته اند. اما افسوس و صد افسوس که تیر فتنه گران داخلی به هدف خورده که می گویند؛ چرا برای مردم سرزمین دیگری آرزوی مرگ می کنید.دیگر وقت آن نرسیده است که این بساط را جمع کنید.

اما من می گویم: وقت آن نرسیده است و هرگز نخواهد رسید؛ به کوری چشم دشمنان؛ ما بیشتر از هر زمان دیگری شعار ” مرگ بر آمریکا“ را سر خواهیم داد. چرا که شعار ”مرگ بر آمریکا“ را خدا به وجود آورده است. دین اسلام درستی این شعار را ثابت نموده است.

درست همان جاییکه خداوند در (آیه ی ٦٨ سوره ی توبه) فرموده است.”الا لعنه الله علی الظالمین“ لعنه خدا بر ستمکاران باد.و یا آیات بسیاری که در قرآن کریم خداوند شیطان را لعن کرده است به خاطر سرکشی از فرمان حق و کبر ورزیدن؛ از جمله (آیه ی ٧٨ سوره ی ص)”و ان علیک لعنتى الى یوم الدین“ و همانا لعنت من تا روز قیامت بر تو خواهد بود.

و یا لعن بر کافران که خداوند متعال در آیه ی ١٦١ سوره ی بقره مى فرماید: ”همانا کسانى که کافر شدند و با عقیده کفر مردند، خداوند و فرشتگان و مردم بر آن ها لعنت مى فرستند“

حال شما بگویید؛ آیا آمریکا این شیطان بزرگ و این ستمگر ظالم؛ که کودکان بی گناه را به جرم مسلمان بودن می کشد، زندگی سر شار از لجن و به دور از شان انسانی مردم خود را به جهانیان تحمیل می کند و به هر روشی که شده است می خواهد مردم جهان را از خدا و اسلام دور کند، کافر نیست. آیا این کبر نیست که تمام جهانیان تحت سلطه ی آمریکا باشند.آیا آمریکا شایسته ی لعن نیست.

شعار مرگ بر آمریکا، نفرین یک ملت، شخص، دولت و یا حتی فرد نیست، بلکه نفی یک نوع تفکر و ایدئولوژی است. تفکری که مردم جهان را برده و بنده ی خود می داند، تفکری که برای جهانیان تعیین تکلیف میکند و خود را حاکم جهان میداند.

سازش با آمریکا سازش با ظلم، ستم و کفر است.

به قلم: پ.فرجی