طلبه نوشت
مالک اشتر

یکشنبه 2 تير 1398

مالک اشتر

چمران شخصیتی جامع و چند بعدی که برای خدمت به مستضعفان بالاترین رتبه های علمی را کنار نهاد و در مسیر ولایت و عمل به تکلیف در راه تحقق آرمان های امام (ره) از هیچ تلاشی دریغ نکرد.

مالک اشتری در لبنان و حمزه‌ای در خوزستان

اگر نفس قاهر بر بدن و طبیعت باشد، دارای وقار و سکینه و رفتارش موزون و سخنانش از روی حساب می گردد.
علامه حسن زاده آملی

چمران شخصیتی جامع و چند بعدی که برای خدمت به مستضعفان بالاترین رتبه های علمی را کنار نهاد و در مسیر ولایت و عمل به تکلیف در راه تحقق آرمان های امام (ره) از هیچ تلاشی دریغ نکرد. وی تمام تجربیات گرانسنگش را با نهایت تواضع و خلوص در اختیار انقلاب نهاد .

نه تنها ایجاد مهندسی فعال در ستاد جنگ های نامنظم توسط وی صورت گرفت و او را از سردمداران این امر نمود، بلکه در جهاد با نفس و برخورد با اوامر آن نیز موفقیتی وافر داشت. ایران تنها سیطره‌ی جولان‌دهی او برای رسیدن به قرب الهی نبود وی با یاری امام موسی صدر سازمان "امل" را بر مبنای اسلامی پایه گذاری کرد و با تکیه بر ایمان و اتکا بر اسلحه شهادت در آغوش خطر فرو می‌رفت. چنانچه پرچم تشیع را در برابر اشغالگران خونخوار، فالانژ به اهتزاز در آورد. این چنین خود را محبوب قلبها، از قله های جبل عامل تا مرزهای فلسطین و کوههای کردستان نمود.

امام خمینی(ره) در مورد این بزرگ مرد فرمودند:
چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد، ما و شما هم خواهیم رفت. مثل چمران بمیرید.
صحیفه نور،جلد 15،صفحه 32

به قلم: ط.نوحی