طلبه نوشت
گوارای وجودشان

چهارشنبه 8 خرداد 1398

گوارای وجودشان

اصلا نزاعشان بر سر وصیت رسول الله بود؛ بر سر اطاعت نکردنِ خواست خدا، خواست رسول؛ چراکه جواب إن کنتم تؤمنون، یک لای نفی جنس بود! جنس ایمان و اسلامشان نفی شد با ردِ ولایتِ أولی الامر!

اصلا به غیر از مسجد جایگاهی دگر برای خیر مقدم گفتن به شما می شود تصور کرد؟!

 اصلا به غیر مسجد، جایگاهی برای بدرقه تان مگر می شود تصور کرد؟! حیات و مماتتان گره خورده با بیت الله بوده…

هیهات که پشت پا زدند به ظاهر آیه ی اولی الامر… سوزاندند تفسیر باطن آن را؛ چراکه یا أیها الذین آمنوا نبودند!

اصلا نزاعشان بر سر وصیت رسول الله بود؛ بر سر اطاعت نکردنِ خواست خدا، خواست رسول؛ چراکه جواب إن کنتم تؤمنون، یک لای نفی جنس بود! جنس ایمان و اسلامشان نفی شد با ردِ ولایتِ أولی الامر!

إنّما را از آیات ولایت حذف کردند! شأن نزول یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة را خیالات شیعه در انتساب به امیرمؤمنان دانستند و نقلِ موجودِ صحابه و تابعین در منابع اهل سنت را در زیر آستین تزویرشان پنهان کردند!

و اما بعد مولا که دلِ زمین برای طنین وحیانی کلام « و اما بعد» شما سخت تنگ است!

حرمت نان و نمک سفره ات را نگاه نداشتند! عدالتی را که وصله ی لباست و سفره ی خالی ات فریاد می زد شنیدند و نخواستند بشنوند! «لئن کفرتم إن عذابی لشدید »را از میان وعده های صدق الهی برگزیدند و نعمت ولایت را پس زدند! حاکمانی بعد از عـلی بر آنها حکم راند مزین به لباس بی تقوائی! مأنوس با سفره های رنگین! آشنا با بدعت گذاری در دین! کارشان تعطیلیِ احکام نبوی، برچیدن عدالت علوی و حبس خاندان طه و یاسین!

گوارای وجودشان هر چه بی عدالتی!
 

به قلم: نویسنده وبلاگ انارستان
https://annarestan.kowsarblog.ir/