طلبه نوشت
طبس تذکر به دشمن

دوشنبه 9 ارديبهشت 1398

طبس تذکر به دشمن

نیروهای آمریکایی با آن همه تجهیزات و تکنولوژهای در اختیار، به کویر طبس آمدند تا پایگاهی برای حمله جهت نجات گروگان های خود ایجاد کرده و زمینه حمله به بیت امام و چند نقطه حساس در تهران را فرماندهی کنند. اما زهی خیال باطل که با فرمان خدا، شن های صحرا چشمان آنها را بست و در نتیجه برخورد هلی کوپترهای آنها بهم، تمام نقشه هایشان برملا و نقش بر آب شد.

انقلاب بزرگ اسلامی ما، در سال 1357، در حالی به پیروزی رسید؛ که رهبری عظیم الشان و مقتدر در رأس آن و مردمی از جان گذشته، بصیر و بینا، پیرو آن بودند که البته دلدادگان واقعی هنوز هم بر این اعتقادند. دشمن در روزهای آغازین برای شکست انقلاب ما دست به هر کاری زد، اما نتیجه ترفندهای آنها چیزی جز شکست نبود و هر چه دشمن تلاش می کرد؛ پایه های انقلاب ما قوی تر و حقانیت آن بیشتر ثابت می شد.

نیروهای آمریکایی با آن همه تجهیزات و تکنولوژهای در اختیار، به کویر طبس آمدند تا پایگاهی برای حمله جهت نجات گروگان های خود ایجاد کرده و زمینه حمله به بیت امام و چند نقطه حساس در تهران را فرماندهی کنند. اما زهی خیال باطل که با فرمان خدا، شن های صحرا چشمان آنها را بست و در نتیجه برخورد هلی کوپترهای آنها بهم، تمام نقشه هایشان برملا و نقش بر آب شد.

و چه خوب است در بازخوانی انقلاب 40 سالمان یادمان نرود که بارها خداوند حقانیت این انقلاب را بر ما روشن ساخته است؛ با شکست دشمن در عرصه های مختلف اعم از ترور شخصیت های برجسته کشور تا مردم عادی، جنگ تحمیلی، کودتای نافرجام نوژه، طرح های ریز و درست ضد انقلاب داخلی و خارجی، فتنه های متعدد، تهاجم فرهنگی و .... باز هم ما ایستاده ایم و از حکومت اسلامی خود، خون شهدا، آرمانهای رهبر کبیر انقلاب و رهبر معظم انقلابمان حمایت می کنیم که این وعده خداوند بر صالحان است که؛ پیروزی خداوند نزدیک است...

«...إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیبٌ »
«...پیروزى خدا نزدیک است.» (بقره: 214)

به قلم: فریبا محمدهاشم