طلبه نوشت
زیباترین پاراداکس دنیا

چهارشنبه 21 فروردين 1398

زیباترین پاراداکس دنیا

سپاهی مجهز و مسلح به عدوات جنگی که تقویم و تکوین آن بر معنویت و تکلیف آن، حفاظت از همان معرفت و معنویتی است که ملتی سالها در پی آن دوید و با خون خود ثبت و اثباتش کرد. سربازان نظامی خدا و قرآن و سربازان برترین ارزشهای انسانی ... و بی‌شک همین تلاقی بی‌بدیل اندیشه‌ها و اعتقادات آنها و مردم این سرزمین است که در تقدیر ذهنی همه منصفان و عدالتخواهان و آزادگان این مرز و بوم، تعظیم شده‌اند و قدر و منزلتی در خور یافته‌اند.

تنها چند ماه پس از اثبات دوباره حکومت الهی در این سرزمین و در یکی از حساس‌ترین و غامض‌ترین برهه تاریخی آن، به تدبیر و تجویز امام انقلاب، نهادی به بار نشست که تا امروز برای دفاع از تمامیت این انقلاب و مقابله با جرثومه فساد و ایادی استکبار و استحمار جهانی و مزدوران داخلی‌شان و در پاسداشت از همه اهدافی که از ابتدا، مبنای این بنای الهی بود، راحتی را بر زمین گذاشت و خود در گذر از این گذار پر فراز و نشیب چهل ساله، گاه از جان خود نیز گذشت.

آری! این شیوه مجاهدان فی سبیل الله در احیای انسانیت و آرمان های الهی است...
مجاهدتی توامان با شم و تحلیل سیاسی در برابر مکر و خبث خبثاء و شیاطین انس و طاغوتیان زمان ...
مومنان زمان و زمانه‌شناسی که جای خالیِشان در سپاه امیرالمومنین علیه‌السلام، تاریخ شیعه را برای همیشه در سوگ امامانشان نشاند ...

زیباترین پارادکس دنیا!
سپاهی مجهز و مسلح به عدوات جنگی که تقویم و تکوین آن بر معنویت و تکلیف آن، حفاظت از همان معرفت و معنویتی است که ملتی سالها در پی آن دوید و با خون خود ثبت و اثباتش کرد.
سربازان نظامی خدا و قرآن و سربازان برترین ارزشهای انسانی ...

و بی‌شک همین تلاقی بی‌بدیل اندیشه‌ها و اعتقادات آنها و مردم این سرزمین است که در تقدیر ذهنی همه منصفان و عدالتخواهان و آزادگان این مرز و بوم، تعظیم شده‌اند و قدر و منزلتی در خور یافته‌اند.
...
امروز که دیگر بار کید و حماقت شیطان بزرگ، نعره‌های مستانه‌اش را عریان و مستاصل، بر این پاسدار انقلاب الهی و سرزمین اسلامی کشید، حقانیت حقیقت این نیروی مردمی، بیش از پیش بر همگان مجسم شده و حمایت ضمنی همیشگی آنان، ظهوری صریح یافته که یک صدا به فریاد درآمده است :
#من_یک_سپاهی‌ام

به قلم: پارسائیان