طلبه نوشت
علمدار

چهارشنبه 21 فروردين 1398

علمدار

علمداری را که پذیرفتی ! هم مدال جانبازی نصیبت می شود و هم افتخار آزاده بودن و تسلیم نشدن !! و آنگاه است که یک پاسدار تمام عیار از دین و دیانت می شوی و آنچنان عرصه را بر دشمنانت ، تنگ می نمایی که تسلیم رنگ و آرمانت می شوند!!

علمدار زمانی علی است در کنار پیامبر و زمانی قمر بنی هاشم است در رکاب سید الشهدا و زمانی خامنه ای است در سایه ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف

علمداری را که پذیرفتی ! هم مدال جانبازی نصیبت می شود و هم افتخار آزاده بودن و تسلیم نشدن !!

و آنگاه است که یک پاسدار تمام عیار از دین و دیانت می شوی و آنچنان عرصه را بر دشمنانت ، تنگ می نمایی که تسلیم رنگ و آرمانت می شوند!!

پاسدار که باشی !! جانبازان و آزادگان بر نشانه هایت بوسه می زنند و دشمنان در مقابلت زانو!!

پاسداری به تعبیر رهبری "یک فرهنگ است" که هرگاه این لباس مقدس ، نماد فرهنگ مقاومت شد ، همه را به تعظیم و تسلیم وامی دارد چه دشمن در آبهای خلیج و چه آنان که بر مسند خلافتند!!

آری ! پاسدار در روز و مکان و زمان نمی گنجد ! سپاهی همیشه گوش به فرمان فرمانده و مولای خویش است خواه زمان دفاع در میدان رزم باشد و خواه در کنار هموطنان سیلزده و مانند آن!

سپاهی قلب تپنده ی سرزمینی هشتاد میلیونی است . پاسدار را چه به تحریم و تسلیم ؟!
او که سرش را بر کف گرفته و "حجت " را بر همه تمام کرده و عاشقانه جانبازی می کند و از هر قید و بند دنیایی ، آزاد و آزاده است ! شاید روزی دنیا را وادار کند که به احترام منزلت و ایثارش ، لباس سبز بپوشند !! هر چند که لایق این مقام نیستند!!؟؟

به قلم: جمیله مصدقی حقیقی