طلبه نوشت
مولود پربرکت

یکشنبه 26 اسفند 1397

مولود پربرکت

سیاست نیرنگ خاندان عباسی چون برادران معنوی اموی خویش، قرن‌ها وجاهت حکومت‌هایی شوم را در نظر همان غافلان ظاهرپرست و ظاهربین مکرر تاریخ، تمدید کرد. کودکی خردسال در برابر منافق‌ترین و مکارترین حاکمان این دو خاندان منحوس، که احیای خفتگان غافل و انذار هوشیاران هواپرست را در پیش گرفته است....

دیرزمانی به درازای تاریخ است که حربه سیاست‌بازان، نه در صراحت و اخلاص، بلکه در آویختن به تدبیرهای شیطانی خدعه و تزویر، برای انحراف افکار توده‌های مردم و سواری بر گرده‌ی این ساده‌انگارانِ همیشه‌ی حاضر در صحنه، قرار یافته است!

سیاست نیرنگ خاندان عباسی چون برادران معنوی اموی خویش، قرن‌ها وجاهت حکومت‌هایی شوم را در نظر همان غافلان ظاهرپرست و ظاهربین مکرر تاریخ، تمدید کرد.

کودکی خردسال در برابر منافق‌ترین و مکارترین حاکمان این دو خاندان منحوس، که احیای خفتگان غافل و انذار هوشیاران هواپرست را در پیش گرفته است....

کودکی خردسال در مقابله با فرقه‌های تنومند اهل حدیث (مجسمی مذهبان)، واقفیه و معتزله که به بلندای حقانیت اسلام راستین پدرانش، پنجه در پنجه این همه کج‌اندیشی، قوام و اعتدال دین خدا را ترویج می کند ....

کودکی خردسال که موضع رسالتش، یادآور نبوت عیسی مسیح و یحیی علیهم‌السلام در اذهان ناسی انسان شد و امتداد امامتش تجلی جلوه‌گاه حقانیت شیعه ....

ولادت امام جواد علیه‌السلام بر عمارصفتان و بصراء زمان مبارک

به قلم : عطیه پارسائیان

وبلاگ: http://mohtadoon.kowsarblog.ir

برچسب ها: منتخب روز