طلبه نوشت
مصداق احسن الحال

یکشنبه 26 اسفند 1397

مصداق احسن الحال

اگر وسایل منزل همه نو و جدید باشند اما گرد وغبار روی آن پاک نشده باشد ، هرکسی که وارد منزل بشود ، گرد وخاک وسایل او را آزار می دهد ولو اینکه این وسیله نو وتازه باشد.

در آستانه سال نو ، دوست داریم تغییر و تحولی اساسی نسبت به سال جدید ایجاد کنیم.
تغییر در چیدمان وسایل زندگی ، تغییر در وسایل منزل و خرید لباسهای نو و جدید ، تا احساس تازه بودن را لمس کنیم و زیبایی طبیعت را وارد زندگی مان کرده و حالمان بهتر از سال قبل شود.
منوی کارهای و فعالیت هایی برای این حرکت عظیم " تغییر " :
1- تغییر دکوراسیون منزل
2- لیست خرید وسایل مورد نیاز
3- نظافت منزل
4- گردگیری منزل
گردگیری منزل در تمام این لیست ، مهمترین گزینه است ، اگر وسایل منزل همه نو و جدید باشند اما گرد وغبار روی آن پاک نشده باشد ، هرکسی که وارد منزل بشود ، گرد وخاک وسایل او را آزار می دهد ولو اینکه این وسیله نو وتازه باشد.
حکایت ما آدمها هم همین است اگر تمام وسایل زندگی را تازه و جدید کنیم و لباسی نو بپوشیم و منتظر مهمان باشیم اما گرد وخاک قلبمان ودرونمان را پاک نکرده باشیم ، این گرد وغبار مانع از این می شود که مهمان تغییر را احساس کند و بتواند به ما نزدیک شود ، باخودش می گوید: اخلاقش هنوز عوض نشده ، مثل پارسالش است".
بیایید به لیست خانه تکانی ها و تغییر و تحول ها ، اخلاقمان را نیز اضافه کنیم تا تغییر و تحول اساسی در زندگی مان ایجاد شود ، و مصداق "احسن الحال" باشیم.

به قلم: طاهره میرزائی

برچسب ها: منتخب روز