طلبه نوشت
مثل شکوفه

دوشنبه 17 دى 1397

مثل شکوفه

شاید روشن شدن چشم به جمال شکوفه های سپید که سُرخابی ملیح بر روی گونه دارند روح را تازه کند و بُرشی از عطر بهار را به مشامت برساند؛ اما همین که متوجه میشوی با یک یخبندان زمستانی ممکن است تمام این شکوفه ها از بین بروند و برای یکسال، فقط برگ های سبز به روی دستان درخت بی نوا بماند غمگین می شوی!

مانند نوجوانی به یکباره قد کشیده و با شاخه هایی بدون برگ همچون طفلی نونهال بدون محاسن را می ماند که میل جوانه زدن دارد… نهال همسایه را می گویم…شکوفه های ریز و سپیدش آنهم در دل زمستان، تعجب هر عابری را برمی انگیزد…

شاید روشن شدن چشم به جمال شکوفه های سپید که سُرخابی ملیح بر روی گونه دارند روح را تازه کند و بُرشی از عطر بهار را به مشامت برساند؛ اما همین که متوجه میشوی با یک یخبندان زمستانی ممکن است تمام این شکوفه ها از بین بروند و برای یکسال، فقط برگ های سبز به روی دستان درخت بی نوا بماند غمگین می شوی!

تماما تغییرات جوی باعث این بی ثمری هستند! اینکه ما انسان ها شرایط محیط زیست را طوری با تکنولوژی به هم میریزیم که تغییر فصل ها به بار می آید و روسیاهیِ بی باری برای درختان بجا می ماند!
بهم ریختن سن بلوغ کودکان نیز همینطور است! وقتی کودک، بخاطر شرایط محیطی نامناسب زودتر از سن موعود به بلوغ جسمی میرسد مانند شکوفه های زمستانی بدون ثمر خواهد سوخت!

نشستن پای برنامه های ماهواره ای، گوشی های هوشمند که بعضی کارشناسان، آن را در سن نوجوانی هم مناسب نمیبینند که فرزندان از آن مستقلا استفاده کنند! اما متاسفانه در سنین پایین تر هم در دست کودکان دیده می شود!

حضور در مجالس مبتذل مانند برخی عروسی ها و … . بیاد دارم قبل ترها قبیح بود کودکان در مراسماتی با عنوان پاتختی که تماما بانوان بودند شرکت کنند! چرا که میگفتند چشم و گوش کودک باز می شود!

اما هیهات از امروزها… و بلوغ های زودرس…

به قلم: نویسنده وبلاگ انارستان
http://annarestan.kowsarblog.ir/