طلبه نوشت
مُسکِّن‌های راهبردی!

پنجشنبه 29 آذر 1397

مُسکِّن‌های راهبردی!

گاهی تبادر استواری استراژی‌های اندیشه صهیونیزم به ذهن آزار دهنده است!!متفکران و خاخام‌هایی که بیش‌از صد سال پیش، استراژی تسلط بر مراکز قدرت و ثروت و استبداد و استعلاء بر مردم جهان را در پروتکل‌هایی محرمانه امضا کردند و تا امروز، خرد و کلانشان بر سر همان عهد و میثاق دیرین ایستاده‌اند !

گاهی رفتارهایمان بی‌شباهت به هنرنمایی‌های سر به هوای کودکان در بازی فوتبال نیست!
زمانی که توپ به آنها می‌رسد و مربی فرمان حمله‌ می‌دهد، همه به دروازه حریف هجوم می‌برند و وقتی در معرض حمله دستور دفاع می‌گیرند، همگی دیوار می‌شوند در برابر دروازه خودی!

کمی این طرف‌تر و در پرده‌ای بزرگتر، روزی رهبری جامعه از نفوذ فرهنگی، سند 2030 و سبک زندگی اسلامی می‌گویند و در ادامه وَه که چه همایش‌ها، نشست‌ها، گعده‌ها و سخنرانی‌هایی که در راستای تبیین این اشارات راهبردی، تشکیل نمی‌شود ...

اما روز دیگر که از اقتصاد مقاومتی، برجام، الگوسازی علوم انسانی، ازدیاد جمعیت و ... می‌گویند، باز شاهد اجتماع عظیم همه ظرفیت‌های جامعه در پی تنویر همان قسمت از منویات رهبری می‌شویم که اشارات سابق را در بوته فراموشی رها کرده است ...

و باز روز دیگر ... انگار میدان همان است و بازی همان بازی کودکانه!

شتابزدگی و تدابیری کوتاه‌مدت و مسکن‌وار و پرهیز از تبیین طرح، برنامه‌ و راهبردهایی عمیق و سنجیده در بسیاری از حوزه‌ها چه توجیهی خواهد داشت؟! آیا هنوز در فهم ساده استراتژی و راهبردهای کلان وامانده‌ایم؟!

آیا هنوز تردیدی هست در شکست محتوم بهترین طرح‌ها در قالبی ناقص و ناپخته؟! آیا هنوز زمان آرامش و خروج از وضعیت‌های اضطراری مفروض نرسیده‌است؟! به راستی امروز چقدر از اشارت‌های رهبری در حیطه ضرورت‌های فرهنگی جامعه به سرانجام رسیده است؟! 

گاهی تبادر استواری استراژی‌های اندیشه صهیونیزم به ذهن آزار دهنده است!!متفکران و خاخام‌هایی که بیش‌از صد سال پیش، استراژی تسلط بر مراکز قدرت و ثروت و استبداد و استعلاء بر مردم جهان را در پروتکل‌هایی محرمانه امضا کردند و تا امروز، خرد و کلانشان بر سر همان عهد و میثاق دیرین ایستاده‌اند !

به راستی خرد و کلان جامعه امروز ما چه می‌کنند؟!