طلبه نوشت
نصیحت زیاد

دوشنبه 26 آذر 1397

نصیحت زیاد

در مورد نصیحت زیاد همسر، باید عرض کنم که اگر در یک متر زمین مساعد، یک کیلو گندم بپاشی، علاوه بر اینکه همه دانه‌ها سبز نمی‌شوند، تازه اگر هم دربیایند، همدیگر را له می‌کنندو در تنگنا قرار می گیرند. موعظه اگر زیاد باشد، باعث می‌شود که حرفها همدیگر را بفشارند و خنثی کنند، و همدیگر را بپوشانند.

و یادتان باشد اگر همسر شما مدام در معرض موعظه و نصیحت‌ شما قرار بگیرد. نه تنها نصیحت‌های شما اثر نخواهد کرد، بلکه جواب معکوس می دهد و حرف‌های شما پوشیده می‌ ماند. پس دست از نصیحت کردن زیاد بردارید.

و دقت کنید، اگر درمرحله قبل ازدواج هستید؛ در انتخاب خود دقت کنید تا مجبور به نصیحت نشوید که رفتار طرف مقابل را بعد ازدواج تغییر دهید، و اینکه قطعا هم موفق نخواهید شد.

یک ضرب المثل هست که می گوید؛درست است که نصیحت مثل آب گواراست، ولی چون زیاد شود خفه کننده خواهد بود.

به قلم: اشرف محمدی