طلبه نوشت
شور حسین است چه ها می‌کند!

پنجشنبه 24 آبان 1397

شور حسین است چه ها می‌کند!

شهادت هنری‌ست از مردان اسلام که نتیجه‌ی این هنر، نه ریزش بلکه رویشی قوی و جهش گونه است. به گونه‌ای که چشم‌های ظالمین از گیرایی این رویش در همه تاریخ باز مانده است. نه تنها ظالمین که همه‌ی مردمان در همه‌ی عصرها.
امام و حجت خدا بر زمین تا زنده است با کلام و گفتار خویش منادی اسلام  و کشتی نجات بشریت است. واگر این امام، فرزند رسول خدا و کشته‌ی مظلوم تاریخ باشد، بیداری و جاذبه و مغناطیسی به بزرگی اربعین ایجاد خواهد کرد.
چه کسی از ایجاد لشکر و جمع شدن مردم از جای جای زمین برای یاری امام زمانه (حضرت مهدی عج)، شک و واهمه دارد؟ شور عظیمی که نه نیاز به اعلام دارد و نه تشویق و ترغیب. بی شک این شور عظیم همان یاران مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف هستند که این گونه به یاری دین حق و امامشان برمی‌خیزند. شوری که با ندای هل من ناصر حسین علیه السلام از هزار سال پیش به پا شده است، بنگر که با هل من ناصر مهدی علیه السلام چه خواهد شد؟
چشم به راه و منتظر و آماده به گوش آن روز هستیم ان شاءالله.