طلبه نوشت

عالم مجازی محضرخداست
سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

عالم مجازی محضرخداست

شاید برای هرکس سوالاتی از این دست پیش آمده باشد که حکم ارتباط با نامحرم در فضای مجازی چیست؟


این روزها حضور بانوان در مجامع به عنوان دغدغه‌ای بین دو گروه مطرح است. گروهی که با هدف تاثیر گذاری مثبت برای این حضور تلاش می‌کنند و گروه دیگر این حضور را به صلاح زن نمی‌دانند.