طلبه نوشت

گودزیلا
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

گودزیلا

در حالِ بازی بودیم که با صدای بلند خندیدم.


بهانه
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

بهانه

شاگرد بسیار نخبه ای داشتم که تیز بینی و درایت و فراست او هلاکم کرده بود. یک روز برای تشویق او و عبرت دیگران، بدون هماهنگی قبلی با خود او، از او خواستم که بیاید و برای بقیه شاگردان توضیح دهد که چطور برنامه ریزی می کند و درس می خواند که شاگرد اول می شود.


ردپای زینت
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

ردپای زینت

هرجایی میره همه میگن چقدر خانومه این دختر.
با اینکه خانوادش رو نمیشناسن میگن: معلومه سر سفره پدر مادرش بزرگ شده!

یادمه وقتی مادرش فوت کرد وسط بغض‌های سنگین‌ش می‌گفت: خدایا خیلی زود دیر شد، اخه برای اینکه براش خو


ساعت به وقت قیامت
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶

ساعت به وقت قیامت

چهار عصر
خورشت کرفس جان، حسابی جا افتاده بود و عطرش روح را نوازش می داد.