طلبه نوشت
یادداشت روز
وبلاگ هفته
چی شد طلبه شدم
هشتگ هفته
بحث طلبگی
شاید برای هرکس سوالاتی از این دست پیش آمده باشد که حکم ارتباط با نامحرم در فضای مجازی چیست؟ ادامه ...
عالم مجازی محضرخداست
ایستگاه کاغذی
بعد از به دنیا آمدن دخترشان فاطمه، این دلتنگی و وابستگی دوچندان شد. بی‌قراری های فاطمه هم، به بی‌قراری‌های سمیه اضافه... ادامه ...
اسم تو مصطفاست
هنر نوشتن
اهمیت این بحث زمانی روشن‌تر می‌شود که نویسنده‌ای بخواهد، متنی را از زبانی به زبان مقصد ترجمه کند. مترجم خوب، مفاهیم... ادامه ...
شخصیت و شناسنامه واژه‌ها
از میان جمع
من می گویم: وقت آن نرسیده است و هرگز نخواهد رسید؛ به کوری چشم دشمنان؛ ما بیشتر از هر زمان دیگری شعار ” مرگ بر آمریکا“ را... ادامه ...