طلبه نوشت
یادداشت روز
وبلاگ هفته
چی شد طلبه شدم
هشتگ هفته
بحث طلبگی
شاید برای هرکس سوالاتی از این دست پیش آمده باشد که حکم ارتباط با نامحرم در فضای مجازی چیست؟ ادامه ...
عالم مجازی محضرخداست
ایستگاه کاغذی
سرم را به شیشه اتوبوس تکیه داده و چشمانم به جاده خیره مانده بود، دست بردم توی کیف و کتابم را برداشتم و شروع به خواندن... ادامه ...
چشم روشنی
هنر نوشتن
شما را به خدا یک وقت فکر بد به سرتان نزند. خب، صحبت خواهر برادری هست و یکی از هزار جور آداب معاشرت موجود. آخر اگر همه... ادامه ...
آنتی‌ویروس
از میان جمع
گاهی با تو خلوت می‌کنم، سخن می‌گویم، با اینکه ندیدمت، با اینکه نشناختمت. تنها یک خاطره از تو در ذهن من مانده است! از... ادامه ...