طلبه نوشت
یادداشت روز
وبلاگ هفته
چی شد طلبه شدم
هشتگ هفته
بحث طلبگی
شاید برای هرکس سوالاتی از این دست پیش آمده باشد که حکم ارتباط با نامحرم در فضای مجازی چیست؟ ادامه ...
عالم مجازی محضرخداست
ایستگاه کاغذی
کتابی که سرگذشت زندگی جوان بیست‌ساله‌ای را روایت می‌کند که یک‌ ماهِ به آرزویش می‌رسد و شهید می‌شود، ما می‌گوییم یک... ادامه ...
ابو وصال
هنر نوشتن
اهمیت این بحث زمانی روشن‌تر می‌شود که نویسنده‌ای بخواهد، متنی را از زبانی به زبان مقصد ترجمه کند. مترجم خوب، مفاهیم... ادامه ...
شخصیت و شناسنامه واژه‌ها
از میان جمع
هر دختری قبل اینکه به خانه بخت برود، خودش را ملکه‌ی خانه‌اش می‌داند؛ حتی اگر توی یک اتاقِ شش متری زندگی کند! ادامه ...